سرپرستی کار

شما یک پروژه مهم برای تکمیل دارید و نیازمند مراقبت از آن در یک بازه زمانی محدود هستید؟ شما کاملا میتوانید بهترین توسعه دهندگان نرم افزار ما را استخدام کنید و آنها را به هر کاری که شما می خواهید اختصاص دهید، و یا به سادگی اجازه دهید تا ما به همه چیز با بالاترین اولویت رسیدگی کنیم.

لطفا جزئیات دسترسی به سیستم خود را به ما ارائه کنید، بنابراین متخصصین پشتیبانی ما این مشکل را به طور مستقیم بر محیط شما بررسی می کنند و در صورت امکان از اصلاحات لازم استفاده می کنند. برای ادامه، ما نیاز به آدرس پنل مدیریت شما، نام کاربری و رمز عبور، جزئیات حساب کاربری FTP و سایر اطلاعاتی داریم که به ما کمک می کند مشکل شما را رفع کنیم.

پیوست ها
فرمت های مجاز: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .zip, .rar, .txt, .pdf, .doc, .docx, .odt, .xlsx