لطفا مشکلات زیر را برطرف نمایید:

هر چقدر اطلاعات بیشتری در مورد پروژه خود در اختیار ما قرار بدهید، آسان تر و سریع تر ما قادر خواهیم بود تا طرح پیشنهادی کار شما را آماده کنیم. اطلاعات زیر میتوانند مفید باشند:

  • سیستم شخصی سازی
  • هدف کاری شما
  • نوع پروژه
  • گردش کار پروژه
  • عملکرد
  • گیرنده پروژه
  • URL سیستم موجود شما (اگر دارای یک سیستم هستید)
  • مستندات API (در صورت موجود بودن)
فرمت های مجاز: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .zip, .rar, .txt, .pdf, .doc, .docx, .odt, .xlsx