برون سپاری دواوپس

هر زیرساخت IT نیاز به کنترل مستمر و نگهداری به موقع دارد. کارشناسان ما نه تنها عملکرد برتر هسته کسب و کار شما را تضمین می کنند، بلکه می توانند زیرساخت های کاملا پایدار را طراحی و راه اندازی کنند و حتی مدیریت آن را نیز برای شما انجام دهند.

لطفا جزئیات دسترسی به سیستم خود را به ما ارائه کنید، بنابراین متخصصین پشتیبانی ما این مشکل را به طور مستقیم بر محیط شما بررسی می کنند و در صورت امکان از اصلاحات لازم استفاده می کنند. برای ادامه، ما نیاز به آدرس پنل مدیریت شما، نام کاربری و رمز عبور، جزئیات حساب کاربری FTP و سایر اطلاعاتی داریم که به ما کمک می کند مشکل شما را رفع کنیم.

پیوست ها
فرمت های مجاز: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .zip, .rar, .txt, .pdf, .doc, .docx, .odt, .xlsx